ปัญหาน้ำเสียใหญ่กว่าที่คิด

การบำบัดน้ำเสีย ความสำคัญของระบบบำบัดน้ำเสียโรงบัดน้ำเสียเป็นสถานที่รวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือนแหล่งพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและสถาบันเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบต่างๆเพื่อกำจัดมณฑลสารที่อยู่ในน้ำเสียให้มีคุณภาพดีขึ้นและไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ความสำคัญของการบำบัดน้ำเสียมันคุ้มค่าแก่การที่คุณจะสละเวลาที่กำลังดูหนังอาร์ไทยเอามาใช้ใส่ใจในกระบวนการของมัน โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกระบายลงสู่แม่น้ำ สาธารณะหรือบางส่วนยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอื่นๆ คิดถึงเป็นเหตุผลที่คุณควรใส่ใจสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เอาแต่ดูหนังอาร์ไทยไปวันๆ การบำบัดน้ำเสียการเลือกระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นกับปัจจัยต่างๆได้แก่ลักษณะของน้ำเสีย ลำดับการบำบัดน้ำเสียที่ต้องการสภาพทั่วไปของท้องถิ่นค่าลงทุนก่อสร้างและค่าดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาและขนาดของที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นต้นทั้งนี้เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกมีความเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันโดยการบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งได้ตามกลไกที่ใช้ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียได้ดังนี้
1 การบำบัดน้ำเสียกายภาพเป็นวิธีการแยกเอาสิ่งเจือปนออกจากน้ำเสียเช่นของแข็งขนาดใหญ่กระดาษพลาสติกเศษอาหารกรวดทรายไขมันและน้ำมันโดยใช้อุปกรณ์ในการบำบัด ซึ่งเป็นอีกวิธีที่ควรทำ ก่อนการทิ้งขยะ ลองสละเวลาดูหนังอาร์ไทยมาแยกของเสียก่อนที่จะทิ้งลงสู่ธรรมชาติ การขยายภาพหรือตะแกรงดักขยะถังดับกรวดทรายถังดักไขมันและน้ำมันและสารตกรถก่อนที่จะเป็นการลดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่มีในน้ำเสียเป็นหลัก
2 การประมาณการเคมีเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อทำปฏิกิริยากับสิ่งเจือปนในน้ำเสียวิธีการนี้จะใช้สำหรับน้ำเสียที่มีส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้คือค่า pH สูงหรือต่ำเกินไปมีสารพิษมีโลหะหนักมีของแข็งแขวนลอยที่ตกตะกอนยากมีไขมันและน้ำมันที่ละลายน้ำมีไนโตรเจนที่สูงเกินไปและมีเชื้อโรคทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีได้แก่ถังกวนเร็วถามกวนช้าถังตกตะกอนและถังกรองน้ำถังฆ่าเชื้อโรค วิธีนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง แต่คุ้มค่าแน่นอนเพราะคุณจะได้น้ำสะอาดเอาไว้ใช้ อย่างน้อยก็คุ้มค่ากว่าการซื้อหนังอาร์ไทยมาดู เพราะมันดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย
3 การบำบัดทางชีวภาพ เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทางชีวภาพหรือใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียโดยเฉพาะสารอนินทรีย์โดยความสกปรกเหล่านี้จะถูกใช้เป็นอาหารและเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ในถังเลี้ยง เชื้อเพลิงเพื่อการเจริญเติบโตทำให้น้ำเสียมีค่าความตกลงโดยจุลินทรีย์เหล่านี้อาจเป็นแบบใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนก็ได้ระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยหลักการทางชีวภาพได้แก่ระบบนิเวศสลัดระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพระบบคลองวนเวียนระบบออโต้มการ์ดระบบโปรยกรองระบบบ่อบำบัดน้ำเสียระบบ uasb และระบบกรองและอากาศ